• TW712J
  • TW712B
  • TW712S
 共39条记录  首页  上一页  1  2  3  4 5 尾页 

TW712J

颜色: 金间镍竖拉丝 J-01
金间镍竖拉丝 J-02
金间镍竖拉丝 J-03
材质: 锌合金电镀
类型: 防风
净重: 85g
尺寸: 37x12x63mm
特点: 气体机、刻花工艺、间色拉丝、粗电热丝

TW712B

颜色:
材质:
类型:
净重:
尺寸:
特点:

TW712S

颜色: 金间镍炫拉丝 S-01
金间镍炫拉丝 S-02
金间镍炫拉丝 S-03
金间镍炫拉丝 S-04
钛间镍炫拉丝 S-05
钛间镍炫拉丝 S-06
材质: 锌合金电镀
类型: 防风
净重: 85g
尺寸: 37x12x63mm
特点: 气体机、双镀工艺、旋转拉丝、粗电热丝